Дети Запорожья лого

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини”

26 января 2006, 0:00 7138 Министерство Украины по делам семьи, молодёжи и спорта

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини” розроблено на виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.05 № 35930/1/1-05 до Указу Президента України від 11.07.05 № 1086 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є утворення у складі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту урядового органу державного управління – Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, який комплексно вирішуватиме питання щодо забезпечення державних гарантій і конституційних прав дітей, перш за все дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту таких дітей; виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім’ї громадян шляхом усиновлення, передачі під опіку та піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; запобігання правопорушенням, жорстокому поводженню, насильству в сім’ї; збереження соціальних зв’язків дитини та її родинного оточення; індивідуального розвитку здібностей кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади, недержавних структур.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” на служби у справах неповнолітніх, як виконавчі структури органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, покладено безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема оформлення документів на усиновлення, інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (встановлення опіки, піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу).

Поряд з цим, Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” передбачена передача Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту повноважень з питань усиновлення від органів управління освітою, закріплення повноважень з питань опіки та піклування над дітьми за службами у справах неповнолітніх.

Оскільки служби у справах неповнолітніх відповідно до законодавства підконтрольні та підзвітні Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту, а також органам місцевої виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, даною постановою передбачається віднесення питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сфери управління Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання в зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, яка набула чинності для України з 27 вересня 1991 року, Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435- IV , Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. № 1618- IV , законів України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР, “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ , “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“ від 13 січня 2005 р. № 2342- IV , указів Президента України від 26 лютого 2005 р. № 381 “Про Міністерство України у справах молоді та спорту”, від 11 липня 2005 р. № 1086 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, від 18 серпня 2005 р. № 1176 “Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту”, постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 569 “Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України”, від 28 серпня 2003р. № 1377 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Враховуючи, що штатна чисельність Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини збільшується на 28 штатних одиниці, за попередніми підрахунками необхідно додатково 6 44629, 6 грн. (розрахунки додаються).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цієї постанови дасть можливість створити необхідні організаційні засади для комплексного вирішення питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- забезпечення умов виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що відповідають вимогам Конвенції ООН про права дитини;

- сприяння національному усиновленню, забезпечення подальшого переходу на пріоритетні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – виховання в сім’ї (усиновлення, встановлення опіки, піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу);

- на лагодження чіткої вертикалі виконавчої влади з питань захисту прав дітей, перш за все, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - підвищення ефективності роботи й відповідальності органів опіки і піклування, місцевих органів виконавчої влади щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації прав дітей на сімейне виховання.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии