Дети Запорожья лого

День спільних дій в інтересах дітей

8183 Министерство семьи, молодёжи и спорта Украины На посвящённой этому дню пресс-конференции представители Министрества семьи, молодёжи и спорта обнародовали официальную статистику о сиротах за 2007 год

19 листопада 2007 року відбулася прес-конференція, присвячена Дню спільних дій в інтересах дітей. В прес-конференції взяли участь Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж, постійний представник Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джерелі Хартлі, директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Надія Татарчук, директор Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Артур Горін.

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Декларацію прав дитини, яка визначила основні життєві потреби дитини, її основні права, право національності та ім’я, право на освіту, заборону дитячої праці, право на гру та розвиток.

Через 20 років, 20 листопада 1989 року, Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання Конвенція ООН про права дитини – міжнародний документ, який вперше в історії людства визначив повний спектр прав дитини та правові стандарти в сфері захисту прав дитини. ЇЇ називають «Велика хартія вільностей для дітей», світовою конституцією прав дитини. У Конвенції викладено, які дії та як саме повинна здійснювати держава для забезпечення дотримання прав юних громадян. Конвенція базується на чотирьох основних принципах: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя та розвитку; залучення до громадського життя; відсутність дискримінації. Конвенцію було підписано 195 країнами світу.

Традиційно, вже 18 років, в день прийняття Конвенції у світі відзначається Всесвітній день дітей.

21 лютого 1990 Українською РСР було підписано Конвенцію, а 27 лютого 1991 року Верховною Радою УРСР було прийнято Постанову «Про ратифікацію Конвенції про права дитини». Для України Конвенція набула чинності 27 вересня 1991 року.

В 2003 році на Всеукраїнському Форумі неурядових організацій було започатковано проведення 20 листопада в Україні «Дня спільних дій в інтересах дітей».

Проведення на всеукраїнському рівні зазначеного заходу покликане зосередити увагу всіх громадських, державних та суспільних інституцій, засобів масової інформації, батьків та самих дітей на вирішення найбільш нагальних проблем дитинства, на створення умов для благополучного зростання дитини у колі здорової сім’ї; закріплення основних прав та гарантій дітей у нормативно-правових документах шляхом реалізації прав дітей, забезпечення їхніх інтересів у реальних соціально-економічних та духовно-культурних умовах з урахуванням їх реальних потреб.

Цього року до Дня спільних дій планується проведення засідань дитячих парламентів, круглих столів з питань забезпечення прав дітей, прес-клубів, прес-конференцій, благодійних акцій, виставок, концертів, спортивних змагань інших заходів для дітей та за їх участю.

Упродовж 2007 року Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту вжито відповідних заходів стосовно реалізації державної політики щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

Продовжено формування законодавчої та нормативної бази, прийнято 28 нормативно-правових актів та знаходиться в стадії розробки 14 актів.

На засіданні колегії Міністерства 17.05.2007 ухвалено Стратегію діяльності Міністерства щодо забезпечення прав дитини на виховання та розвиток у сімейному оточенні, метою якої є створення умов, де кожна дитина зростає і розвивається у безпечному середовищі сім’ї та громади.

Продовжується системна комплексна робота щодо запобігання випадків відмов від новонароджених дітей. В Україні діє 699 пологових будинків та відділень, із них у 643 (90%) створено соціально-психологічні служби центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для попередження відмов від новонароджених дітей, якими охоплено 26072 особи. Завдяки цій роботі вдалося спільно з медичними працівниками зменшити кількість дітей, від яких відмовилися батьки в акушерських стаціонарах:

2004 рік – 1549 дітей,

2005 рік – 1246,

2006 рік – 998,

2007 рік - 662.

У 2007 році вперше проаналізовано стан опіки і піклування. Із 103 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, понад 66 тисяч дітей знаходяться під опікою (піклуванням). 57,2 відсотків опікунів, піклувальників – це люди похилого віку, а саме бабусі або дідусі, які виховують онуків і така опіка потребує допомоги з боку держави. З державного бюджету виплачується державна допомога дітям, які перебувають під опікою, піклуванням в обсязі одного прожиткового мінімуму.

У Київській області проводиться експеримент з виплати державної соціальної допомоги на рівні двох прожиткових мінімумів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою піклуванням у сім’ях опікунів (піклувальників). Мінсім’ямолодьспорт неодноразово звертався до Міністерства фінансів України з пропозицією поширення виплати державної соціальної допомоги дітям під опікою (піклуванням), які проживають у сім’ях опікунів (піклувальників), на всі регіони України. Для реалізації цієї мети необхідно 693 млн. грн.

В поточному році розглянуто понад 18 тисяч звернень щодо порушення майнових та житлових прав дітей. Виявлено 923 випадки таких порушень. Завдяки заходам, вжитих службами у справах дітей, до судових установ направлено 276 позовів щодо відновлення житлових і майнових прав дітей та у 324 випадках відновлено право на житло. Стан опіки (піклування), захист майнових та житлових прав дітей розглянуто на засіданні колегії Мінсім’ямолодьспорту 01.11.07.

Протягом року продовжувалась робота над розширенням мережі дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Сьогодні в Україні діє 285 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 1853 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1408 прийомних сімей, де виховується 2213 дітей.

За 2007 рік у сімейні форми виховання влаштовано 1749 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні в Україні процедура усиновлення чітко регламентована і, як результат, термін усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, - 3 місяці. Центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді реалізуються програми підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та усиновителів. Вперше в історії української держави влаштовано в прийомні сім’ї дітей-інвалідів та ВІЛ-інфікованих дітей. Розроблено проекти законодавчих актів щодо забезпечення державного пенсійного страхування батьків-вихователів та прийомних батьків та порядок надання їм відпустки.

За ініціативи Міністерства прийнято Державну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено Всеукраїнську нараду за участю керівників державних інтернатних закладів системи МОН, МОЗ та Мінпраці, у ході якої презентовано зазначену програму. Програмою передбачено заходи щодо попередження втрати дитиною сімейного оточення, активізація усиновлення дітей, встановлення та підвищення ефективності опіки та піклування, удосконалення форм сімейного виховання.

На виконання рекомендацій Всеукраїнської наради «З любов’ю та турботою до дітей», Указу Президента України, доручень Кабінету Міністрів України вжито ряд заходів щодо підтримки інституту усиновлення. Підготовлено пакет документів щодо оголошення 2008 року Роком національного усиновлення та запровадження одноразових виплат на дітей, які усиновлені громадянами України. Сформовано Єдиний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На централізованому обліку перебуває понад 29 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені.

За 9 місяців 2007 року усиновлено 2466 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України 1288 дітей, іноземними громадянами – 1178 дітей.

У 2007 році продовжується робота щодо попередження безпритульності та бездоглядності дітей, попередження жорстокого поводження, насильства, протидії залученню дітей до найгірших форм праці. Проведено спільне засідання колегій Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МВС щодо удосконалення роботи з питань профілактики негативних явищ серед учнівської молоді, безпритульності, бездоглядності дітей.

За 9 місяців поточного року службами у справах дітей спільно з центрами соціальних служб для молоді, підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, органами освіти проведено майже 25 тис. рейдів (23 тис. у 2006 р.), у ході яких виявлено понад 27 тисяч дітей (відповідно 28 тис. дітей), у т.ч. за бродяжництво – 7140 дітей (6969 осіб).

Під час обстеження понад 44 тисяч неблагополучних сімей вилучено з несприятливого оточення близько 4,5 тис. дітей.

За незадовільне виконання батьківських обов’язків попереджено та притягнуто до відповідальності понад 12 тис. батьків (11300 батьків); за втягування дітей у протиправні дії, бродяжництво, жебрацтво, проституцію притягнуто до відповідальності понад 10 тис. осіб.

З метою профілактики негативних явищ в дитячому середовищі службами у справах дітей спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами освіти, підрозділами кримінальної міліції у справах дітей проводився Всеукраїнський рейд «Урок», у ході якого виявлено 5947 дітей (7050 дітей у 2006 р.), які не приступили до занять у навчальних закладах. З них 1576 дітей повернуто до загальноосвітніх навчальних закладів, 283 – до інтернатних закладів, 89 дітей працевлаштовано, 128 – влаштовано до притулків та центрів соціально-психологічної реабілітації.

За наслідками рейду поставлено на профілактичний облік 728 дітей, притягнуто до відповідальності 693 батьків та 9 посадових осіб. Триває робота по виявленню та влаштуванню 3642 дітей.

Для забезпечення на належному рівні більш ефективних форм соціалізації дітей, вирішення питання їх подальшого влаштування Міністерством здійснюється робота щодо реорганізації 95 притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Це дасть можливість відповідним службам вживати оперативних заходів щодо попередження вилучення дітей з біологічних сімей, впровадження дієвого механізму соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, ефективної роботи щодо повернення дітей у сім’ю тощо.

Створено банк даних зазначеної категорії сімей, до якого внесено 97025 сімей (169114 дітей). 20106 сімей (40582 дитини) взято під соціальний супровід спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою комплексного вирішення проблем, 9800 сімей (20496 дітей) знято з соціального супроводу.

Підготовлено Державну доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2006 року «Забезпечення прав дітей з особливими потребами», яка схвалена Міжвідомчою комісією з питань охорони дитинства та направлена Кабінету Міністрів України.

Продовжується формування ринку спеціалізованих послуг на базі мережі закладів соціального обслуговування - цілодобових та денних стаціонарів, що надають на безоплатній основі соціальні послуги та забезпечують соціальну підтримку сімей, дітей та молоді. За ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоврядування переважно за рахунок коштів з державного бюджету протягом 2004-2006 років утворено 45 закладів соціального обслуговування. Крім цього, у 2007 році заплановано до створення ще 37 закладів. Протягом 9 місяців поточного року у центрах соціально-психологічної допомоги, що надають соціальні послуги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебували 4177 осіб; у соціальних центрах матері та дитини, що розраховані на тимчасове проживання жінок на сьомому-дев’ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебували 64 особи; у соціальних гуртожитках, що розраховані для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, перебували 103 особи; у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями - 438 осіб. Це дозволило забезпечити комплексну соціальну підтримку найбільш вразливих категорій молоді та сімей з дітьми.

Вживаються заходи щодо забезпечення прав дітей на відпочинок та оздоровлення. Влітку 2007 р. оздоровлено 2 092 224 дітей, у т.ч. 1484349 дітей пільгових категорій, що складає 70,9% від загальної кількості оздоровлених дітей. Різними формами оздоровлення охоплено 90 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 40,8 відсотків дітей-інвалідів, 55,6 відсотків загальної кількості дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии