Відкриваємо дітям двері Європи

Зміцнення сім’ї. Відмова від інституційного догляду
Автор: www.openingdoors.org.ua, www.openingdoors.org.ua Опубликовано: 12 декабря 2013, 19:00 1575

Зміцнення сім’ї. Відмова від інституційного догляду

Сотні тисяч дітей по всій Європі зростають в інституціях, які не спроможні забезпечити розвиток особистості дитини, і наслідки такого виховання стають руйнівними і для дітей, і для родин, і для всього суспільства. Багато таких дітей могли б не розлучатися із сім’єю, а решта — потрапити до прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу.

Як показують дослідження, перебування в спеціалізованих інституціях шкідливе для дітей будь-якого віку й має довгострокові наслідки для здоров’я й психологічного розвитку. Ситуація не змінюється, хоча неодноразово доведено, що для повноцінного розвитку дитини необхідне родинне тепло. У довгостроковій перспективі виховання в сім’ї є для держави значно ефективнішим, ніж підтримка системи спеціалізованих інституцій.

Конвенція ООН про права дітей проголошує право дітей на сім’ю незалежно від віку, раси, етнічного походження, стану здоров’я тощо. Деінституціалізація стала міжнародним трендом. Європейський Союз визнає цю проблему однією з першочергових у сфері захисту прав дітей. Уряди багатьох європейських країн розробляють і впроваджують масштабні стратегії деінституціалізації.

Європейська Комісія у своїх рекомендаціях національним урядам прямо закликає «зупинити експансію інституційної системи догляду за дітьми, які залишилися без піклування батьків, і сприяти запровадженню якісних послуг на рівні громади й родинних форм виховання, враховуючи думку самої дитини».

Адвокаційна кампанія деінституціалізації «Відкриваємо двері дітям Європи» впроваджується на рівні ЄС у 12 країнах Європи, включаючи Україну. Кампанія закликає ЄС і уряди європейських країн здійснити перехід від інституційної системи догляду дітей до виховання дитини в сім’ї. Кампанію проводять Міжнародна благодійна організація «Надія і житло для дітей» (Hope and Homes for Children) і мережа неурядових організацій європейських країн Eurochild Офіційний сайт кампанії – www.openingdoors.eu

Загальна мета кампанії — створення передумов для деінституціалізації (ДІ) і покращення якості життя дітей у спеціалізованих інституціях, дітей, які можуть потрапити до таких закладів, і дітей, які починають самостійне життя після інтернатів.

Очікувані результати кампанії:

• домогтися значного прогресу в політиці й законодавстві на рівні ЄС і на національному рівні для підтримки деінституціалізації;

• забезпечити використання фондів ЄС для трансформації системи соціального захисту дітей;

• посилення інформаційного потенціалу національних неурядових організацій (НУО) для підтримки реформ.

Становище дітей в Україні впродовж останніх років залишається тривожним. Тенденції, які характеризують становище дітей в Україні:

• загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування становить 98119 осіб (1,2% від усього дитячого населення);

• майже 90% з них – це діти, батьки яких були позбавлені батьківських прав;

• щорічно в Україні більше 8000 дітей позбавляються рідної сім’ї.

Причинами можна назвати загальну економічну ситуація в державі, бідність населення, безробіття, відсутність дієвих механізмів підтримки родин, які опинилися в скрутних обставинах. Саме відсутність підтримки родин із дітьми призводить до того, що діти втрачають родину або батьки змушені влаштовувати дітей в інтернати через бідність чи безробіття, а відтак неспроможність задовольнити дитячі потреби.

Саме відсутність підтримуючих послуг для сімей з дітьми за місцем їх проживання призводить до того, що й надалі діти вилучаються із сімей або батьки змушені самостійно влаштовувати дітей в інтернати, пояснюючи це своєю неспроможністю задовольнити потреби дітей через бідність чи безробіття. Після вилучення дитини з сім’ї, робота, спрямована на ліквідацію причин такого розлучення, не ведеться, хоча це могло б допомогти дітям повертатися до своїх родин.

Для України досить важко подолати залишену у спадок бюрократизовану систему зі старими стандартами та нормативами. Інтернатні заклади все ще залишаються поширеною формою догляду і виховання дітей, незважаючи на низьку ефективність і шкідливий вплив такого виховання на розвиток дітей та його високу фінансову вартість. Попри активний розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (на початок 2012 року прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу все ще налічувалось 4043, в них виховувалось 13 206 дітей.) протягом останнього десятиліття, стрімкого зменшення кількості інтернатів не відбувається.

В Україні накопичено значний досвід, який дозволяє зробити системні перетворення. Зокрема ПБО «Надія і житло для дітей» в у Макарівському районі Київської області впровадило пілотний проект по деінституціалізації. У державі прийняті документи, які регламентують перехід до сімейної системи догляду за дітьми. Президент України й урядовці наголошують на необхідності підтримати ініціативи Європейського Союзу й зробити найрішучіші кроки до деінституціалізації.

Ми можемо стверджувати, що момент для лобіювання прийняття і впровадження політики деінституціалізації зараз цілком сприятливий.

Завдання стратегії впровадження адвокаційної кампанії в Україні:

• досягти прогресу у прийнятті законодавчих рішень на підтримку переходу від інституційної системи догляду до системи, яка заснована на вихованні дитини в сім’ї;

• покращити обізнаність суспільства про шкідливий вплив інтернатів на дітей та існуючі альтернативи;

• сприяти розвитку спроможності державних структур та неурядових громадських організацій щодо впровадження проектів з деінституціалізації на національному та регіональному рівнях.

Деінституціалізація – це процес заміни системи інституційного догляду дітей на систему, яка забезпечує виховання дітей в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних. Він не обмежується тільки виведенням дітей із закладів, а передбачає розвиток мережі превентивних і підтримуючих послуг на рівні громади, орієнтованих на задоволення потреб дітей і захист їх прав.

Адвокація, або громадська кампанія (англ. advocacy) — термін з практики громадських організацій, який означає кампанію, спрямовану на представництво й захист прав і інтересів певної соціальної групи.

Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні запрошує регіональні неурядові організації, що працюють у сфері захисту дітей приєднатися до національної кампанії «Відкриваємо двері дітям Європи». Кампанія об'єднує 12 країн Європи і спрямована на просування необхідності відмови від виховання дітей в інтернатах. Багаторічний міжнародний і український досвід переконують, що інтернатна система виховання не може забезпечити індивідуальні потреби дітей та має негативний вплив на їх розвиток. Офіційний сайт кампанії - www.openingdoors.org.ua

Мета кампанії в Україні – об’єднати широке коло представників неурядових та міжнародних організацій, бізнесу, засобів масової інформації для спільних дій у напрямку лобіювання на всіх рівнях системних реформ, що мають забезпечити право дитини на виховання в сім’ї, розвиток послуг з підтримки дітей і сімей на місцевому рівні, якісний альтернативний догляд для дітей, які залишились без піклування батьків та підтримку випускників інтернатних закладів.

Завдання кампанії в Україні:

• Досягти прогресу у прийнятті законодавчих рішень на підтримку переходу від інституційної системи догляду до системи, яка заснована на вихованні дитини в сім’ї;

• покращити обізнаність суспільства про шкідливий вплив інтернатів на дітей та існуючі альтернативи;

• сприяти розвитку спроможності державних структур та неурядових громадських організацій щодо впровадження проектів з деінституціалізації на національному та регіональному рівнях.

Старт кампанії відбудеться у листопаді 2013 року. В рамках кампанії заплановано проведення різноманітних заходів на національному і регіональному рівнях, випуск інформаційних матеріалів, розробка спеціалізованого веб-сайту.

Переваги участі у кампанії:

• Можливість представлення власного досвіду на національному рівні

• Розширення кола партнерів

• Доступ до професійної бази та ресурсів

• Посилення адвокаційної та організаційної спроможності

Для участі у кампанії в якості регіонального партнера, будь-ласка заповніть анкету та надішліть її електронною поштою на адресу dima@hopeandhomes.org.ua. Контактна особа від Представництва – Дмитро Чуприна, заступник директора з комунікацій та фандрейзингу, (044) 483 77 83,

Відкриваємо двері дітям: 1 стр.

2 стр.

3 стр.

4 стр.

5 стр.

6 стр.


Данная статья принадлежит к категориям:
       Публикации с других источников  Усыновление  

Фонд "Счастливый ребенок" - эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области

Мы тщательно проверяем просьбы, защищаем жертвователей от мошенничества и даем возможность эффективно помогать наиболее нуждающимся.
В 2020 вы помогли на сумму 3 680 334 гривен

Расходы фонда в 2020

101 больным детям: 1 669 042 грн.
Мед. оборудование: 115 975 грн.
Детдомам для инвалидов: 325 602 грн.
Детcкому экоселу: 179 053 грн.
Сиротам и малообеспеченным: 79 544 грн.
Помощь взрослым "Хелпус": 215 025 грн.
Служебные расходы: 325 027 грн.
Всего расходов: 3 014 232 грн.

Всего с 2007 оказано помощи на сумму 73 909 565  гривен